Kobieta z depresją na terapii

Depresja to choroba, z którą zmagają się każdego dnia setki osób. Podobnie jak wiele innych chorób, może ona przyjmować różnorodne formy i postaci, od lekkiej do ciężkiej. Depresja z objawami psychotycznymi uważana jest w przypadku tej choroby za stan najpoważniejszy, często nawet zagrażający życiu. Dlatego warto poznać ją bliżej, by być świadomym tego, na co zwracać uwagę u siebie i swoich bliskich.

Depresja objawy

Jedną z chorób, która do niedawna stanowiła temat tabu, a teraz powoli poznawana jest przez szersze grono ludzi coraz lepiej, jest depresja. Dzięki popularyzacji wiedzy na ten temat, powoli przestaje być uważana za wstydliwą chorobę, która piętnuje i eliminuje ze społeczeństwa.

Nie wszystkie postaci tej choroby są jednak tak samo dobrze poznane w szerszym gronie osób. Objawy psychotyczne to właśnie jedno z tych zagadnień, które jest poruszane w kontekście znacznie rzadziej. Podobnie jak w przypadku typowych zaburzeń psychotycznych, tak samo i tutaj pojawiają się omamy, jednak nie są one urojeniami zupełnie abstrakcyjnymi, o podłożu religijnym czy związanych z jakąś misją. Zazwyczaj przyjmują one postać blisko związaną z tym, jak czuje się pacjent w czasie walki z depresją., przez co często mogą nie być zauważane przez osoby z jego otoczenia

Najczęstsze objawy

Wśród najczęściej występujących objawów psychotycznych w depresji należy wymienić urojenia, które pojawiają się u chorych i zazwyczaj przyjmują stosunkowo skonkretyzowaną formę. Często powtarzającym się urojeniem jest poczucie winy lub grzechu, które jest najbardziej zaawansowaną formą poczucia winy towarzyszącego depresji. W przypadku urojeń chory może jednak wierzyć, że jest winny ciężkiego przestępstwa (którego nigdy nie dokonał) lub katastrof naturalnych, które miały miejsce wiele kilometrów dalej.

Kolejnym częstym urojeniem jest uczucie nieuchronnie nadchodzącej katastrofy ogólnoświatowej (np. żywiołowej) lub osobistej, takiej jak dramat rodzinny. Często pojawia się lęk przed zubożeniem, który nie jest niczym uzasadniony, lub nawet przekonanie, że już jest się bankrutem.

Wśród urojeń pojawiają się także przekonania nihilistyczne, w których pacjent traci poczucie własnego ciała, w tym tego, gdzie się ono kończy. Mogą temu towarzyszyć urojenia, że ma się ciężką chorobę somatyczną (np. nowotwór), na co nie wskazuje stan pacjenta oceniany przez lekarzy. 

Ostatnim, bardzo groźnym, ale trudnym do zauważenia urojeniem jest poczucie bezwartościowości, które wynika ze skrajnie niskiego poczucia własnej wartości, często obserwowanego w depresji.

Inne objawy urojeń psychotycznych

Oprócz grupy najczęściej spotykanych objawów, warto zwrócić uwagę także na rzadziej występujące, ale również charakterystyczne inne cechy tej choroby. Pacjenci, którzy doświadczają w depresji objawów psychotycznych, mogą między innymi cierpieć na urojenia prześladowcze i ksobne, w których przekonani są, że ktoś ich śledzi i im zagraża, albo też że inni ludzie ich obrażają i poniżają. Mogą pojawiać się omamy węchowe (zazwyczaj nieprzyjemne) i słuchowe w postaci głosów, które poniżają chorego albo zachęcają go do wyrządzenia sobie krzywdy. Warto zwrócić także uwagę na objaw, jakim jest osłupienie depresyjne – może przejawiać się ono poważnym spowolnieniem albo wręcz niemożnością wykonywania ruchu czy podstawowych czynności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.